शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ को डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहमा पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षा को लागि भर्ना आवेदन बन्द भएको छ |